Je bent hier:

Anke Hornbüssel | Bewustzijnhuis

 Pre- en perinatale trauma’s

"We are not human beings having a spiritual experience,
rather spiritual beings having a human experience."

Teilhard de Chardin

Alle ervaringen van bij de conceptie, tijdens de zwangerschap en bij de geboorte beleven we als embryo en als foetus bewust. Ze zijn in ons cel-geheugen opgeslagen als een verbazende en onbewuste ervaringsschat.
In ons  ‘gewone’  leven, als kind, jongere en volwassene, kunnen deze mogelijk traumatische herinneringen getriggerd worden. Ze bepalen mee onze reacties en ons handelen en hoe we al dan niet in relatie zijn… tot dat ze bewust worden en geïntegreerd worden.
Aan de hand van opstellingsoefeningen worden uit de omvangrijke pre- en perinatale ervaringswereld enkele voorbeelden getoond. Vragen vanuit het publiek mogen ingebracht worden.