Je bent hier:

Connie van der Arend

Systemisch werk via het lichaam

Systemisch werk via het lichaam gebeurt niet in een groep, maar op de massagetafel in een 1 op 1 situatie.
Zoals je in een opstelling kunt ervaren dat het familieveld invloed heeft op je fysieke, emotionele en energetische gesteldheid, zo is dat ook op de massagetafel. Of anders gezegd: dat wat je bij een opstelling vergroot tegenkomt in de opstellingsruimte vind je terug in je lichaam en de ruimte om je heen.
Wanneer je niet op je eigen plek staat is dat voelbaar in je lichaam. Als je je familie niet insluit, sluit je delen van je lichaam uit.
Het voordeel van systemisch werk via het lichaam is dat:
• aanraken een helende werking heeft;
• een juiste systemische interventie een directe respons geeft en een ontspanning en energiedoorstroming in het lichaam teweegbrengt;
• een liefdevolle aanraking veiligheid en heling biedt bij hechtingsproblematiek en traumatische ervaringen die in het lichaam opgeslagen zijn.
Lichaamsgericht werken heeft effect op het persoonlijk en systemische celgeheugen van de cliënt en kan grote veranderingen teweegbrengen. Een opstelling heeft grote impact maar soms merk je dat het niet doorwerkt. In dat geval is er wel inzicht bij de vraagsteller, maar lijkt de beweging uit de opstelling niet door te werken in het leven of het fysieke lichaam. Systemisch werk via het lichaam biedt een handvat systemische invloed beter te integreren.