Je bent hier:

Dirk Versées | Navigo Assist

Werken met opstellingen in organisaties

Systeemdenken toont meer en meer zijn nut bij het aanpakken van uitdagingen, ook binnen organisaties. Tijdens deze workshop zal ik dit thema verder uitdiepen.

Ik zal aan de hand van concrete cases praktisch toelichten hoe je opstellingen kan inzetten bij interventies in organisaties.  Waar mogelijk en relevant, kunnen we sytemische concepten verder toelichten en de vertaling maken naar organisatie contexten.

Mijn doel is om deze workshop zo relevant mogelijk te maken voor jullie praktijk. Dus, als je zelf een case wenst in te brengen, vanuit je rol van medewerker binnen een organisatie of vanuit je taak als externe adviseur of coach, neem dan vooraf contact op. Dan kunnen we meteen afstemmen hoe we dit in de workshop verwerken.