Je bent hier:

Odilon Mets | Bewustzijnshuis

Workshop HET NIEUWE FAMILIEOPSTELLEN

Het Nieuwe Familieopstellen komt direct van de bron, namelijk van Bert en Sophie Hellinger zelf. Het is een andere manier van helpen dan het gangbare opstellen. De opsteller, de representanten en de deelnemers blijven hier zonder intentie en vrees en laten zich leiden door een geestelijke kracht die hen vat.  De bewegingen volgen uit de leegte en stilte, daar waar die grotere kracht ons meeneemt in richting een oplossing. Hiervoor heeft de opsteller een hoogst teruggetrokken en gecentreerde houding nodig.

Het nieuwe familieopstellen betekent altijd bereid zijn voor iets nieuw en beweegt zich buiten ruimte en tijd. Ze gaat in de diepte, voorbij elke moraal, elk oordeel en elke voorstelling hoe het moet zijn. De opstellingen verlopen in stilte zonder woorden die inperken.

 

Workshop DE HEENBEWEGING NAAR DE MOEDER - DE VADER

Bij het familieopstellen is de heenbeweging naar  de moeder een van de belangrijkste bewegingen. Dikwijls was deze beweging onderbroken.
We kunnen het leven, dat ons geschonken werd enkel nemen via onze moeder.
Nemen we de moeder met dankbaarheid dan kunnen we belangeloos verder geven en het leven succesrijk ontplooien.
De moeder staat voor het leven, de vader brengt ons in de wereld.

Een goede verbinding met de moeder én met de vader brengt ons naar het volle leven.
Als de ouders in ons eens zijn, dan zijn we vrij. Elkeen kan zijn zoals hij of zij is en zijn/haar eigen weg gaan.