Menu
Je bent hier:

Odilon Mets | Bewustzijnshuis

HET NIEUWE FAMILIEOPSTELLEN

Het Nieuwe Familieopstellen komt direct van de bron, namelijk van Bert en Sophie Hellinger zelf. Het is een andere manier van helpen dan het gangbare opstellen. De opsteller, de representanten en de deelnemers blijven hier zonder intentie en vrees en laten zich leiden door een geestelijke kracht die hen vat.  De bewegingen volgen uit de leegte en stilte, daar waar die grotere kracht ons meeneemt in richting een oplossing. Hiervoor heeft de opsteller een hoogst teruggetrokken en gecentreerde houding nodig.

Het nieuwe familieopstellen betekent altijd bereid zijn voor iets nieuw en beweegt zich buiten ruimte en tijd. Ze gaat in de diepte, voorbij elke moraal, elk oordeel en elke voorstelling hoe het moet zijn. De opstellingen verlopen in stilte zonder woorden die inperken.