Je bent hier:

De bruisende kracht van sterfelijkheid.

Met deze titel wil ik werken met het thema van sterfelijkheid en de dood.  Niet de menselijke dood of afscheid en het einde van het leven.   Maar hoe de dood meer leven kan geven aan het leven. Wat is de bruisende kwaliteit van sterfelijkheid. Durven we die sterfelijkheid in de ogen kijken.  Het is een workshop voor mensen die meer leven willen toevoegen aan hun leven. En niet voor stervenden, niet dat die mensen niet welkom zijn, maar de focus ligt echt wel op het leven en wie nog een tijd te gaan heeft. Een workshop bedoeld voor mensen die zich niet meer willen laten afleiden van hun levenspad, hun missie, hun visie, maar vol leven in het leven willen staan.

Bedoeld om met meer kracht en scherpte in het leven te staan. Als coach, als opsteller, als trainer. De workshop is ook bedoeld om beter te leren, en inzicht te krijgen in wat nu echte leerervaringen zijn, waar je echt iets aan hebt, die je voorbij het gekende brengen,  bij jezelf en bij anderen, waar moeten we ons op focussen, willen we echt iets zinvols leren.
Er wordt gewerkt met creatieve leer ervaringen, systemisch werk, opstellingen, introspectie, belichaamd leren, in een sfeer van holding space, deep democracy.

Datum: volgt binnenkort

Door Lies Ameeuw, :  Lies Ameeuw. Na 20 jaar Ayurveda gedoceerd te hebben, 25 keer in India geweest te zijn, ontstond een diep verlangen terug naar systemisch werk.  Gezien ik nooit binnen de lijntjes heb gekleurd heb ik nu ook geen zin om mij te verliezen in klassiek opstellingswerk. De wijsheid van gezond leven en eten, blijven de basis om goed belichaamd te zijn en vandaar naar leven en dood te kijken. Vanwaar mijn interesse, in de laatste 20 jaar volgde ik diverse opleidingen over het leven en de dood, meestal gebaseerd op Tibetaanse dodenboek. Ook hedendaagse zienswijzen over rouw en verlies. Ik mocht ook opstellingen met de dood meemaken. Door mijn contacten met de Indische cultuur, kon ik de bruisende levenskracht ontdekken in dit luguber thema.