Je bent hier:

Masterclass | Hilbrand Westra

Familiebanden, partnerrelaties en seksualiteit
Genetical Sexual Attraction (GSA)

 

Misschien zat Freud er niet zo heel ver naast toen hij partnerrelaties, maar vooral seksuele dynamieken, in verband bracht met familierelaties. Met name de relaties tussen kinderen en (een van de ) ouder(s), maar ook neven en nichten. Het blijkt in de praktijk steeds vaker op te vallen dat er een verband bestaat tussen het libido van mannen en vrouwen en hun historie binnen de familiaire context. De grootste taboe is dan ook, dat er tussen familieleden meer gesekst wordt dan wordt toegegeven. Een van de succesvolste pornografische thema's gaat dan ook over seks tussen en met familieleden. Wat is hier eigenlijk aan de hand, en gaat het dan daadwerkelijk altijd, en alleen maar, over strafrechtelijke incest, of durven we naar de laag eronder te kijken en gewaar te worden in hoeverre deze dynamieken dienend en bevrijdend zijn voor wie dan ook?

Met enige humor en lichtheid, afgewisseld met ernst en diepgang, gaan we kijken naar wat er zoal speelt op dit vlak van een diep existentiële beweging. Systemisch werk is in wezen ongeremd en daarom biedt Hilbrand Westra dit jaar een aantal taboedoorbrekende thema's aan.

 

Wie is Hilbrand Westra

De oprichter Hilbrand Westra kwam na jarenlange ervaring als professional en leidinggevende in het internationale bedrijfsleven en private onderwijs erachter, dat het lerend - en ontwikkelingsvermogen van mensen, families, samenlevingen en organisaties groter is dan wordt aangenomen. Grote, maar stille, reserves die nauwelijks worden benut. Zijn behoefte om deze leemte te onderzoeken leidde er uiteindelijk toe, dat hij onvoldoende aanknopingspunten vond in reguliere maatschappelijke, psychologische en bedrijfskundige benaderingen.

Op zoek naar een veelomvattende opleiding waar tal van maatschappelijke en relevante onderwerpen aan elkaar zouden kunnen worden geknoopt belandde hij bij de internationale opleiding voor persoonlijke ontwikkeling en Systemisch Werk van Wolfgang Könighaus in Duitsland. Daar verdiepte hij zich in het Contextuele Systemische Werk en Systemische Opstellingen.

Zijn behoefte om zijn kennis en ervaring over internationale organisaties, het bedrijfsleven en het hoger onderwijs samen te voegen met bovenstaande onderwerpen, bracht hem bij de opleiding tot Organisatieopsteller van het Bert Hellinger Instituut Nederland.

Hilbrand brengt een integratieve werkvorm van systemisch werk en opstellingswerk. Hij past continu zijn werkwijze aan wat het moment nodig heeft. Daarmee is hij afgeweken van de klassieke opstellingsschool en ziet het systemisch werk eerder als een ontwikkelingsstroming dan een vaststaande methode. Zijn visie is dat mensen zich moeten willen opwerpen om zich bewust te worden, waardoor het werk zijn eigen werking heeft. Zijn Taoïstische scholing in Duitsland, naast jarenlange studie over Contextuele therapie, Traumaleer, Systemisch Werk en Opstellingen, heeft hem tot een bijzondere deelnemer gemaakt in dit beroepenveld.

De masterclass is interactief. Dat betekent dat ik het werk zal presenteren aan de hand van persoonlijke vragen en casuïstiek van deelnemers.

De focus ligt op de kennismaking met de contextuele systemische benadering naar Könighaus & Jung.

www.alfa-omnia.com

Praktische informatie


Docent? Hilbrand Westra

Wanneer? donderdag 23 mei 2019 | 10u tot 17u

Waar? School van Ayurveda | Molenaarsstraat 111-45, 9000 Gent

Prijs? € 155 | inclusief lunch, thee koffie & versnaperingen

Inschrijven? Bevestig je deelname via jill@lies-ameeuw.com . Je inschrijving is pas definitief na ontvangst van de deelnameprijs op het rekeningnummer BE25 7380 0812 4982. Graag met vermelding van "je naam + Hilbrand 29/5".

Betaal met de kmo-portefeuille en ontvang 40% korting als Vlaamse ondernemer.