Menu
Je bent hier:

Wie is Hilbrand Westra

De oprichter Hilbrand Westra kwam na jarenlange ervaring als professional en leidinggevende in het internationale bedrijfsleven en private onderwijs erachter, dat het lerend - en ontwikkelingsvermogen van mensen, families, samenlevingen en organisaties groter is dan wordt aangenomen. Grote, maar stille, reserves die nauwelijks worden benut. Zijn behoefte om deze leemte te onderzoeken leidde er uiteindelijk toe, dat hij onvoldoende aanknopingspunten vond in reguliere maatschappelijke, psychologische en bedrijfskundige benaderingen.

Op zoek naar een veelomvattende opleiding waar tal van maatschappelijke en relevante onderwerpen aan elkaar zouden kunnen worden geknoopt belandde hij bij de internationale opleiding voor persoonlijke ontwikkeling en Systemisch Werk van Wolfgang Könighaus in Duitsland. Daar verdiepte hij zich in het Contextuele Systemische Werk en Systemische Opstellingen.

Zijn behoefte om zijn kennis en ervaring over internationale organisaties, het bedrijfsleven en het hoger onderwijs samen te voegen met bovenstaande onderwerpen, bracht hem bij de opleiding tot Organisatieopsteller van het Bert Hellinger Instituut Nederland.

Hilbrand brengt een integratieve werkvorm van systemisch werk en opstellingswerk. Hij past continu zijn werkwijze aan wat het moment nodig heeft. Daarmee is hij afgeweken van de klassieke opstellingsschool en ziet het systemisch werk eerder als een ontwikkelingsstroming dan een vaststaande methode. Zijn visie is dat mensen zich moeten willen opwerpen om zich bewust te worden, waardoor het werk zijn eigen werking heeft. Zijn Taoïstische scholing in Duitsland, naast jarenlange studie over Contextuele therapie, Traumaleer, Systemisch Werk en Opstellingen, heeft hem tot een bijzondere deelnemer gemaakt in dit beroepenveld.

Workshop: Leven naast de dood. Over trauma, afscheid, (uitgestelde) rouw en verlaat verdriet.

De workshop is interactief. Dat betekent dat ik het werk zal presenteren aan de hand van persoonlijke vragen en casuïstiek van deelnemers.

De focus ligt op de kennismaking met de contextuele systemische benadering naar Könighaus & Jung.

Praktische informatie

Docent? Hilbrand Westra
Wanneer? 20 december 2018
Waar? School van Ayurveda | Brandweerstraat 4, Gent
Prijs? € 125 | inclusief lunch, thee koffie & versnaperingen
Inschrijven? Bevestig je deelname via jill@lies-ameeuw.com . Je inschrijving is pas definitief na ontvangst van de deelnameprijs op het rekeningnummer BE25 7380 0812 4982. Graag met vermelding van "je naam + Hilbrand 20/12"

Betaal met de kmo-portefeuille en ontvang 40% korting als Vlaamse ondernemer.